När behövs bygglov?

Bygglov krävs ofta vid större om- eller tillbyggnader, nybyggnationer och det kan även vara aktuellt att söka bygglov även för mindre ändrinar. Vid om- eller tillbyggnader krävs ofta bygglov om de berör fasad, tak, balkonger och uteplatser. Det finns vissa undantag som görs av kommunen, däremot är det alltid bäst att dubbelkolla med din kommun innan du påbörjar någon form av byggnation. Oavsett hur stort projektet är så kan man ansöka om bygglov hos sin kommun. Om det inte specifikt krävs något bygglov men ändringerna kan påverka de boendes säkerhet eller miljö så ska du alltid ansöka om tillstånd. Det är viktigt att ta hänsyn till grannar och andra som kan påverkas av ditt projekt. Om det inte finns några lagar som hindrar dig från byggnationen och man har förståelse från grannarna i den aktuella situationen så gäller det att följa god sed innan man påbörjar sitt projekt. Att ha en öppen dialog och vara försiktig med det man gör, samt att följa de regler som finns hos kommunen är viktigt om du inte har ansökt om bygglov. Byggandet bör alltid ske på ett säkert sätt där grannarna respekteras och skyddas under hela processen.

Om det skulle vara aktuellt att söka detta så är det viktigt att du följer kommunala och nationella regelverk. Det finns ofta olika typer av tillstånd som du kan ansöka om, beroende på vilket projekt du genomför. Det ska alltid vara trygghet och hänsyn till de boendes miljö som gäller när man planerar sin byggnation. Du som bor i ett K-märkt hus ska alltid hålla utkik efter vad som gäller innan du påbörjar ditt projekt.

Att ha en öppen dialog med sin kommun och de boende som skulle kunna drabbas av byggnationer är det bästa sättet att förhindra onödiga problem. Hoppas inlägget var till hjälp! Mvh J.A i Jönköping